Слънцето, хората и част от мен

Слънцето, хората и част от мен една свидна композиция, която отива заедно с част от мен при хубави човеци.

Слънцето, хората и част от менСлънцето, хората и част от мен